Критическая ошибка (Ubuntu) • Здрасте! Ubuntu 16.04 LTS
  Запускаю под SUDO
  Обнаружил, что игрушка то установилась не в домашней папке, а в системке в папочке Root. Залез туда, попробовал лаунчер запустить оттуда, который туда скачался, но проблема та же. Сменил JAVA на 8 версию и увидел код ошибки в терминале.
  Во проблема:

  :::

  Error in `/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java': malloc(): smallbin double linked list corrupted: 0x86a03a40 ***
  ======= Backtrace: =========
  /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(+0x67377)[0xb75ca377]
  /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(+0x6d2f7)[0xb75d02f7]
  /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(+0x6f68c)[0xb75d268c]
  /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(__libc_malloc+0xc5)[0xb75d3e45]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x74f939)[0xb6e91939]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x1aef95)[0xb68f0f95]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x1af024)[0xb68f1024]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x7a15ea)[0xb6ee35ea]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x851c9f)[0xb6f93c9f]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x85334e)[0xb6f9534e]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x387ffd)[0xb6ac9ffd]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x4f3b97)[0xb6c35b97]
  [0xa75169f0]
  [0xa7504dd4]
  [0xa7504fff]
  [0xa7500719]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x4ff1af)[0xb6c411af]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x751b49)[0xb6e93b49]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x4ff5bc)[0xb6c415bc]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x4ff9fb)[0xb6c419fb]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x5929d0)[0xb6cd49d0]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x888faf)[0xb6fcafaf]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x88912b)[0xb6fcb12b]
  /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/server/libjvm.so(+0x759079)[0xb6e9b079]
  /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0(+0x6295)[0xb7739295]
  /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(clone+0x6e)[0xb7649eee]
  ======= Memory map: ========
  08048000-08049000 r-xp 00000000 08:07 3162504 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java
  08049000-0804a000 rw-p 00000000 08:07 3162504 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java
  08e09000-0965a000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
  8150d000-81510000 ---p 00000000 00:00 0
  81510000-8155e000 rwxp 00000000 00:00 0
  8155e000-81561000 ---p 00000000 00:00 0
  81561000-815af000 rwxp 00000000 00:00 0
  815af000-815b2000 ---p 00000000 00:00 0
  815b2000-81600000 rwxp 00000000 00:00 0
  81600000-81700000 rw-p 00000000 00:00 0
  81700000-817b3000 rw-p 00000000 00:00 0
  817b3000-81800000 ---p 00000000 00:00 0
  81800000-81900000 rw-p 00000000 00:00 0
  81900000-81a80000 rw-s 13c18000 00:06 282 /dev/dri/card0
  81a80000-81c00000 rw-s 13a8e000 00:06 282 /dev/dri/card0
  81c00000-81caf000 rw-p 00000000 00:00 0
  81caf000-81d00000 ---p 00000000 00:00 0
  81d3a000-81d44000 rw-s 13da8000 00:06 282 /dev/dri/card0
  81d44000-81d47000 ---p 00000000 00:00 0
  81d47000-81d95000 rwxp 00000000 00:00 0
  81d95000-81d98000 ---p 00000000 00:00 0
  81d98000-81de6000 rwxp 00000000 00:00 0
  81de6000-81dee000 rw-s 00000000 00:05 91062 /drm mm object (deleted)
  81dee000-81df6000 rw-s 00000000 00:05 89927 /drm mm object (deleted)
  81df6000-81e00000 rw-s 13c0e000 00:06 282 /dev/dri/card0
  81e00000-81f00000 rw-p 00000000 00:00 0
  81f00000-82100000 rw-p 00000000 00:00 0
  82100000-82200000 rw-p 00000000 00:00 0
  82203000-82263000 rw-s 13a2e000 00:06 282 /dev/dri/card0
  82263000-82293000 rw-s 139fe000 00:06 282 /dev/dri/card0
  82293000-822a3000 rw-s 139ee000 00:06 282 /dev/dri/card0
  822a3000-822a6000 ---p 00000000 00:00 0
  822a6000-822f4000 rwxp 00000000 00:00 0
  822f4000-82354000 rw-s 00000000 00:05 11501597 /SYSV00000000 (deleted)
  82354000-82454000 rw-p 00000000 00:00 0
  82454000-82457000 ---p 00000000 00:00 0
  82457000-824a5000 rwxp 00000000 00:00 0
  824a5000-824a8000 ---p 00000000 00:00 0
  824a8000-824f6000 rwxp 00000000 00:00 0
  824f6000-825af000 r--p 00000000 08:07 4327696 /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf
  825af000-826af000 rw-p 00000000 00:00 0
  826af000-826b2000 ---p 00000000 00:00 0
  826b2000-82700000 rwxp 00000000 00:00 0
  82700000-82800000 rw-p 00000000 00:00 0
  82800000-82900000 rw-p 00000000 00:00 0
  82900000-82a00000 rw-p 00000000 00:00 0
  82a00000-82b00000 rw-p 00000000 00:00 0
  82b00000-82c00000 rw-p 00000000 00:00 0
  82c00000-82d00000 rw-p 00000000 00:00 0
  82d00000-82e00000 rw-p 00000000 00:00 0
  82e0e000-82e13000 r-xp 00000000 08:07 3676601 /lib/i386-linux-gnu/libnss_dns-2.23.so
  82e13000-82e14000 r--p 00004000 08:07 3676601 /lib/i386-linux-gnu/libnss_dns-2.23.so
  82e14000-82e15000 rw-p 00005000 08:07 3676601 /lib/i386-linux-gnu/libnss_dns-2.23.so
  82e15000-82e21000 rw-s 00000000 00:05 91010 /drm mm object (deleted)
  82e21000-82e31000 rw-s 139c4000 00:06 282 /dev/dri/card0
  82e31000-82e35000 r-xp 00000000 08:07 3162440 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libjavafx_font_pango.so
  82e35000-82e36000 rw-p 00003000 08:07 3162440 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libjavafx_font_pango.so
  82e36000-82e39000 ---p 00000000 00:00 0
  82e39000-82e4f000 rwxp 00000000 00:00 0
  82e4f000-83100000 rw-p 00000000 00:00 0
  83100000-83200000 rw-p 00000000 00:00 0
  83201000-83202000 rw-p 00000000 00:00 0
  83202000-83203000 rw-s 00000000 00:05 91007 /drm mm object (deleted)
  83203000-83205000 r-xp 00000000 08:07 3672103 /lib/i386-linux-gnu/libnss_mdns4_minimal.so.2
  83205000-83206000 r--p 00001000 08:07 3672103 /lib/i386-linux-gnu/libnss_mdns4_minimal.so.2
  83206000-83207000 rw-p 00002000 08:07 3672103 /lib/i386-linux-gnu/libnss_mdns4_minimal.so.2
  83207000-8320d000 r-xp 00000000 08:07 2889453 /tmp/cXPLauncher.Build.Unknownf049318a-f7f5-4761-9942-a4289c346693/libjniwrap.so
  8320d000-8320e000 rw-p 00005000 08:07 2889453 /tmp/cXPLauncher.Build.Unknownf049318a-f7f5-4761-9942-a4289c346693/libjniwrap.so
  8320e000-83211000 ---p 00000000 00:00 0
  83211000-8325f000 rwxp 00000000 00:00 0
  8325f000-8327b000 r--s 00393000 08:07 3807165 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/ext/cldrdata.jar
  8327b000-84200000 rw-p 00000000 00:00 0
  84200000-842fd000 rw-p 00000000 00:00 0
  842fd000-84300000 ---p 00000000 00:00 0
  84300000-84305000 r--s 00084000 08:07 3162397 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/jfr.jar
  84305000-84306000 r--s 00010000 08:07 3807168 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/ext/zipfs.jar
  84306000-84307000 r--p 00000000 00:00 0
  84307000-84308000 r--s 00000000 08:07 4722391 /var/cache/fontconfig/c05880de57d1f5e948fdfacc138775d9-le32d4.cache-6
  84308000-84310000 r--s 00000000 08:07 4722323 /var/cache/fontconfig/945677eb7aeaf62f1d50efc3fb3ec7d8-le32d4.cache-6
  84310000-84312000 r--s 00000000 08:07 4718683 /var/cache/fontconfig/99e8ed0e538f840c565b6ed5dad60d56-le32d4.cache-6
  84312000-84318000 r--s 00000000 08:07 4718682 /var/cache/fontconfig/a6d8cf8e4ec09cdbc8633c31745a07dd-le32d4.cache-6
  84318000-8431c000 r--s 00000000 08:07 4722387 /var/cache/fontconfig/2cd17615ca594fa2959ae173292e504c-le32d4.cache-6
  8431c000-8431d000 r--s 00000000 08:07 4722385 /var/cache/fontconfig/0d8c3b2ac0904cb8a57a757ad11a4a08-le32d4.cache-6
  8431d000-8432c000 r--s 00000000 08:07 4722381 /var/cache/fontconfig/04aabc0a78ac019cf9454389977116d2-le32d4.cache-6
  8432c000-8432d000 r--s 00000000 08:07 4722379 /var/cache/fontconfig/1ac9eb803944fde146138c791f5cc56a-le32d4.cache-6
  8432d000-84330000 r--s 00000000 08:07 4722377 /var/cache/fontconfig/385c0604a188198f04d133e54aba7fe7-le32d4.cache-6
  84330000-84331000 r--s 00000000 08:07 4722375 /var/cache/fontconfig/dc05db6664285cc2f12bf69c139ae4c3-le32d4.cache-6
  84331000-84333000 r--s 00000000 08:07 4722373 /var/cache/fontconfig/767a8244fc0220cfb567a839d0392e0b-le32d4.cache-6
  84333000-84334000 r--s 00000000 08:07 4722371 /var/cache/fontconfig/4794a0821666d79190d59a36cb4f44b5-le32d4.cache-6
  84334000-84338000 r--s 00000000 08:07 4722369 /var/cache/fontconfig/8801497958630a81b71ace7c5f9b32a8-le32d4.cache-6
  84338000-84366000 r--s 00000000 08:07 4721612 /var/cache/fontconfig/365b55f210c0a22e9a19e35191240f32-le32d4.cache-6
  84366000-84367000 r--s 00000000 08:07 4722367 /var/cache/fontconfig/bab58bb527bb656aaa9f116d68a48d89-le32d4.cache-6
  84367000-8436c000 r--s 00000000 08:07 4722365 /var/cache/fontconfig/3047814df9a2f067bd2d96a2b9c36e5a-le32d4.cache-6
  8436c000-84372000 r--s 00000000 08:07 4733418 /var/cache/fontconfig/bf3b770c553c462765856025a94f1ce6-le32d4.cache-6
  84372000-84379000 r--s 00000000 08:07 4718681 /var/cache/fontconfig/52f7bdb7ce746bfd7eaa1985bd9cfa93-le32d4.cache-6
  84379000-84389000 r--s 00000000 08:07 4722357 /var/cache/fontconfig/d52a8644073d54c13679302ca1180695-le32d4.cache-6
  84389000-84392000 r--s 00000000 08:07 4721610 /var/cache/fontconfig/d589a48862398ed80a3d6066f4f56f4c-le32d4.cache-6
  84392000-8439a000 r--s 00000000 08:07 4722343 /var/cache/fontconfig/83bf95040141907cd45bb53cf7c1c148-le32d4.cache-6
  8439a000-843a8000 r--s 00000000 08:07 4722319 /var/cache/fontconfig/9b89f8e3dae116d678bbf48e5f21f69b-le32d4.cache-6
  843a8000-844a8000 rw-p 00000000 00:00 0
  844a8000-844ab000 ---p 00000000 00:00 0
  844ab000-844f9000 rwxp 00000000 00:00 0
  844f9000-844fc000 ---p 00000000 00:00 0
  844fc000-8454a000 rwxp 00000000 00:00 0
  8454a000-84551000 r-xp 00000000 08:07 3152271 /usr/lib/i386-linux-gnu/libogg.so.0.8.2
  84551000-84552000 r--p 00006000 08:07 3152271 /usr/lib/i386-linux-gnu/libogg.so.0.8.2
  84552000-84553000 rw-p 00007000 08:07 3152271 /usr/lib/i386-linux-gnu/libogg.so.0.8.2
  84553000-8457d000 r-xp 00000000 08:07 3151826 /usr/lib/i386-linux-gnu/libvorbis.so.0.4.8
  8457d000-8457e000 r--p 00029000 08:07 3151826 /usr/lib/i386-linux-gnu/libvorbis.so.0.4.8
  8457e000-8457f000 rw-p 0002a000 08:07 3151826 /usr/lib/i386-linux-gnu/libvorbis.so.0.4.8
  8457f000-84588000 r-xp 00000000 08:07 3146462 /usr/lib/i386-linux-gnu/libltdl.so.7.3.1
  84588000-84589000 ---p 00009000 08:07 3146462 /usr/lib/i386-linux-gnu/libltdl.so.7.3.1
  84589000-8458a000 r--p 00009000 08:07 3146462 /usr/lib/i386-linux-gnu/libltdl.so.7.3.1
  8458a000-8458b000 rw-p 0000a000 08:07 3146462 /usr/lib/i386-linux-gnu/libltdl.so.7.3.1
  8458b000-845a2000 r-xp 00000000 08:07 3146681 /usr/lib/i386-linux-gnu/libtdb.so.1.3.8
  845a2000-845a3000 r--p 00016000 08:07 3146681 /usr/lib/i386-linux-gnu/libtdb.so.1.3.8
  845a3000-845a4000 rw-p 00017000 08:07 3146681 /usr/lib/i386-linux-gnu/libtdb.so.1.3.8
  845a4000-845ad000 r-xp 00000000 08:07 3151664 /usr/lib/i386-linux-gnu/libvorbisfile.so.3.3.7
  845ad000-845ae000 r--p 00008000 08:07 3151664 /usr/lib/i386-linux-gnu/libvorbisfile.so.3.3.7
  845ae000-845af000 rw-p 00009000 08:07 3151664 /usr/lib/i386-linux-gnu/libvorbisfile.so.3.3.7
  845af000-845c0000 r-xp 00000000 08:07 3152843 /usr/lib/i386-linux-gnu/libcanberra.so.0.2.5
  845c0000-845c1000 r--p 00010000 08:07 3152843 /usr/lib/i386-linux-gnu/libcanberra.so.0.2.5
  845c1000-845c2000 rw-p 00011000 08:07 3152843 /usr/lib/i386-linux-gnu/libcanberra.so.0.2.5
  845c2000-845fe000 r-xp 00000000 08:07 3148100 /usr/lib/i386-linux-gnu/gtk-2.0/2.10.0/engines/libmurrine.so
  845fe000-845ff000 r--p 0003b000 08:07 3148100 /usr/lib/i386-linux-gnu/gtk-2.0/2.10.0/engines/libmurrine.so
  845ff000-84600000 rw-p 0003c000 08:07 3148100 /usr/lib/i386-linux-gnu/gtk-2.0/2.10.0/engines/libmurrine.so
  84600000-84700000 rw-p 00000000 00:00 0
  84700000-84704000 r--s 00000000 08:07 4722359 /var/cache/fontconfig/b47c4e1ecd0709278f4910c18777a504-le32d4.cache-6
  84704000-84707000 r--s 00000000 08:07 4722345 /var/cache/fontconfig/75114ca45c98e8a441da0ff356701271-le32d4.cache-6
  84707000-84710000 r--s 00000000 08:07 4721536 /var/cache/fontconfig/e13b20fdb08344e0e664864cc2ede53d-le32d4.cache-6
  84710000-84715000 r-xp 00000000 08:07 3162450 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libjavafx_font_freetype.so
  84715000-84716000 rw-p 00004000 08:07 3162450 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libjavafx_font_freetype.so
  84716000-84719000 r-xp 00000000 08:07 3162407 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libjavafx_font.so
  84719000-8471a000 rw-p 00002000 08:07 3162407 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libjavafx_font.so
  8471a000-84724000 r--s 00116000 08:07 3807169 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/ext/localedata.jar
  84724000-8475a000 r--p 00000000 08:07 3804782 /usr/share/locale-langpack/ru/LC_MESSAGES/gtk20-properties.mo
  8475a000-8477e000 r-xp 00000000 08:07 3162457 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libglass.so
  8477e000-84780000 rw-p 00024000 08:07 3162457 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libglass.so
  84780000-847b5000 r-xp 00000000 08:07 3152517 /usr/lib/i386-linux-gnu/libtxc_dxtn_s2tc.so.0.0.0
  847b5000-847b6000 r--p 00034000 08:07 3152517 /usr/lib/i386-linux-gnu/libtxc_dxtn_s2tc.so.0.0.0
  847b6000-847b7000 rw-p 00035000 08:07 3152517 /usr/lib/i386-linux-gnu/libtxc_dxtn_s2tc.so.0.0.0
  847b7000-847c1000 r-xp 00000000 08:07 3151538 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpciaccess.so.0.11.1
  847c1000-847c2000 r--p 00009000 08:07 3151538 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpciaccess.so.0.11.1
  847c2000-847c3000 rw-p 0000a000 08:07 3151538 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpciaccess.so.0.11.1
  847c3000-847cf000 r-xp 00000000 08:07 3148850 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdrm_radeon.so.1.0.1
  847cf000-847d0000 r--p 0000b000 08:07 3148850 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdrm_radeon.so.1.0.1
  847d0000-847d1000 rw-p 0000c000 08:07 3148850 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdrm_radeon.so.1.0.1
  847d1000-847d9000 r-xp 00000000 08:07 3148759 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdrm_nouveau.so.2.0.0
  847d9000-847da000 r--p 00007000 08:07 3148759 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdrm_nouveau.so.2.0.0
  847da000-847db000 rw-p 00008000 08:07 3148759 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdrm_nouveau.so.2.0.0
  847db000-847fe000 r-xp 00000000 08:07 3148844 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdrm_intel.so.1.0.0
  847fe000-847ff000 r--p 00022000 08:07 3148844 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdrm_intel.so.1.0.0
  847ff000-84800000 rw-p 00023000 08:07 3148844 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdrm_intel.so.1.0.0
  84800000-84e8e000 r-xp 00000000 08:07 3148752 /usr/lib/i386-linux-gnu/dri/i965_dri.so
  84e8e000-84e8f000 ---p 0068e000 08:07 3148752 /usr/lib/i386-linux-gnu/dri/i965_dri.so
  84e8f000-84eaf000 r--p 0068e000 08:07 3148752 /usr/lib/i386-linux-gnu/dri/i965_dri.so
  84eaf000-84eb4000 rw-p 006ae000 08:07 3148752 /usr/lib/i386-linux-gnu/dri/i965_dri.so
  84eb4000-84eba000 rw-p 00000000 00:00 0
  84eba000-84ed9000 r-xp 00000000 08:07 3670928 /lib/i386-linux-gnu/libudev.so.1.6.4
  84ed9000-84eda000 r--p 0001e000 08:07 3670928 /lib/i386-linux-gnu/libudev.so.1.6.4
  84eda000-84edb000 rw-p 0001f000 08:07 3670928 /lib/i386-linux-gnu/libudev.so.1.6.4
  84edb000-84ee2000 r-xp 00000000 08:07 3146053 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdatrie.so.1.3.3
  84ee2000-84ee3000 ---p 00007000 08:07 3146053 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdatrie.so.1.3.3
  84ee3000-84ee4000 r--p 00007000 08:07 3146053 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdatrie.so.1.3.3
  84ee4000-84ee5000 rw-p 00008000 08:07 3146053 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdatrie.so.1.3.3
  84ee5000-84f09000 r-xp 00000000 08:07 3148859 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgraphite2.so.3.0.1
  84f09000-84f0a000 ---p 00024000 08:07 3148859 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgraphite2.so.3.0.1
  84f0a000-84f0b000 r--p 00024000 08:07 3148859 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgraphite2.so.3.0.1
  84f0b000-84f0c000 rw-p 00025000 08:07 3148859 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgraphite2.so.3.0.1
  84f0c000-84f1c000 r-xp 00000000 08:07 3146531 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdrm.so.2.4.0
  84f1c000-84f1d000 r--p 0000f000 08:07 3146531 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdrm.so.2.4.0
  84f1d000-84f1e000 rw-p 00010000 08:07 3146531 /usr/lib/i386-linux-gnu/libdrm.so.2.4.0
  84f1e000-84f22000 r-xp 00000000 08:07 3148772 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-dri2.so.0.0.0
  84f22000-84f23000 r--p 00003000 08:07 3148772 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-dri2.so.0.0.0
  84f23000-84f24000 rw-p 00004000 08:07 3148772 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-dri2.so.0.0.0
  84f24000-84f3c000 r-xp 00000000 08:07 3148840 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-glx.so.0.0.0
  84f3c000-84f3d000 ---p 00018000 08:07 3148840 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-glx.so.0.0.0
  84f3d000-84f3e000 r--p 00018000 08:07 3148840 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-glx.so.0.0.0
  84f3e000-84f3f000 rw-p 00019000 08:07 3148840 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-glx.so.0.0.0
  84f3f000-84f40000 r-xp 00000000 08:07 3146561 /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11-xcb.so.1.0.0
  84f40000-84f41000 r--p 00000000 08:07 3146561 /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11-xcb.so.1.0.0
  84f41000-84f42000 rw-p 00001000 08:07 3146561 /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11-xcb.so.1.0.0
  84f42000-84f55000 r-xp 00000000 08:07 3146429 /usr/lib/i386-linux-gnu/libglapi.so.0.0.0
  84f55000-84f56000 ---p 00013000 08:07 3146429 /usr/lib/i386-linux-gnu/libglapi.so.0.0.0
  84f56000-84f58000 r--p 00013000 08:07 3146429 /usr/lib/i386-linux-gnu/libglapi.so.0.0.0
  84f58000-84f5e000 rwxp 00015000 08:07 3146429 /usr/lib/i386-linux-gnu/libglapi.so.0.0.0
  84f5e000-84f63000 r-xp 00000000 08:07 3146921 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-sync.so.1.0.0
  84f63000-84f64000 ---p 00005000 08:07 3146921 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-sync.so.1.0.0
  84f64000-84f65000 r--p 00005000 08:07 3146921 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-sync.so.1.0.0
  84f65000-84f66000 rw-p 00006000 08:07 3146921 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-sync.so.1.0.0
  84f66000-84f68000 r-xp 00000000 08:07 3146872 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-present.so.0.0.0
  84f68000-84f69000 r--p 00001000 08:07 3146872 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-present.so.0.0.0
  84f69000-84f6a000 rw-p 00002000 08:07 3146872 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-present.so.0.0.0
  84f6a000-84f6c000 r-xp 00000000 08:07 3146783 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-dri3.so.0.0.0
  84f6c000-84f6d000 r--p 00001000 08:07 3146783 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-dri3.so.0.0.0
  84f6d000-84f6e000 rw-p 00002000 08:07 3146783 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-dri3.so.0.0.0
  84f6e000-84fe1000 r-xp 00000000 08:07 3670032 /lib/i386-linux-gnu/libpcre.so.3.13.2
  84fe1000-84fe2000 r--p 00072000 08:07 3670032 /lib/i386-linux-gnu/libpcre.so.3.13.2
  84fe2000-84fe3000 rw-p 00073000 08:07 3670032 /lib/i386-linux-gnu/libpcre.so.3.13.2
  84fe3000-84fea000 r-xp 00000000 08:07 3146994 /usr/lib/i386-linux-gnu/libffi.so.6.0.4
  84fea000-84feb000 r--p 00006000 08:07 3146994 /usr/lib/i386-linux-gnu/libffi.so.6.0.4
  84feb000-84fec000 rw-p 00007000 08:07 3146994 /usr/lib/i386-linux-gnu/libffi.so.6.0.4
  84fec000-85012000 r-xp 00000000 08:07 3671180 /lib/i386-linux-gnu/libexpat.so.1.6.0
  85012000-85013000 ---p 00026000 08:07 3671180 /lib/i386-linux-gnu/libexpat.so.1.6.0
  85013000-85015000 r--p 00026000 08:07 3671180 /lib/i386-linux-gnu/libexpat.so.1.6.0
  85015000-85016000 rw-p 00028000 08:07 3671180 /lib/i386-linux-gnu/libexpat.so.1.6.0
  85016000-8501f000 r-xp 00000000 08:07 3146055 /usr/lib/i386-linux-gnu/libthai.so.0.2.4
  8501f000-85020000 r--p 00008000 08:07 3146055 /usr/lib/i386-linux-gnu/libthai.so.0.2.4
  85020000-85021000 rw-p 00009000 08:07 3146055 /usr/lib/i386-linux-gnu/libthai.so.0.2.4
  85021000-8502a000 r-xp 00000000 08:07 3150021 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-render.so.0.0.0
  8502a000-8502b000 r--p 00008000 08:07 3150021 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-render.so.0.0.0
  8502b000-8502c000 rw-p 00009000 08:07 3150021 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-render.so.0.0.0
  8502c000-8502e000 r-xp 00000000 08:07 3146099 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-shm.so.0.0.0
  8502e000-8502f000 r--p 00001000 08:07 3146099 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-shm.so.0.0.0
  8502f000-85030000 rw-p 00002000 08:07 3146099 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-shm.so.0.0.0
  85030000-85059000 r-xp 00000000 08:07 3670899 /lib/i386-linux-gnu/libpng12.so.0.54.0
  85059000-8505a000 r--p 00028000 08:07 3670899 /lib/i386-linux-gnu/libpng12.so.0.54.0
  8505a000-8505b000 rw-p 00029000 08:07 3670899 /lib/i386-linux-gnu/libpng12.so.0.54.0
  8505b000-85104000 r-xp 00000000 08:07 3148855 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpixman-1.so.0.33.6
  85104000-8510a000 r--p 000a8000 08:07 3148855 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpixman-1.so.0.33.6
  8510a000-8510b000 rw-p 000ae000 08:07 3148855 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpixman-1.so.0.33.6
  8510b000-8516d000 r-xp 00000000 08:07 3149173 /usr/lib/i386-linux-gnu/libharfbuzz.so.0.10000.1
  8516d000-8516e000 r--p 00061000 08:07 3149173 /usr/lib/i386-linux-gnu/libharfbuzz.so.0.10000.1
  8516e000-8516f000 rw-p 00062000 08:07 3149173 /usr/lib/i386-linux-gnu/libharfbuzz.so.0.10000.1
  8516f000-85183000 r-xp 00000000 08:07 3676609 /lib/i386-linux-gnu/libresolv-2.23.so
  85183000-85184000 ---p 00014000 08:07 3676609 /lib/i386-linux-gnu/libresolv-2.23.so
  85184000-85185000 r--p 00014000 08:07 3676609 /lib/i386-linux-gnu/libresolv-2.23.so
  85185000-85186000 rw-p 00015000 08:07 3676609 /lib/i386-linux-gnu/libresolv-2.23.so
  85186000-85188000 rw-p 00000000 00:00 0
  85188000-851aa000 r-xp 00000000 08:07 3670111 /lib/i386-linux-gnu/libselinux.so.1
  851aa000-851ab000 ---p 00022000 08:07 3670111 /lib/i386-linux-gnu/libselinux.so.1
  851ab000-851ac000 r--p 00022000 08:07 3670111 /lib/i386-linux-gnu/libselinux.so.1
  851ac000-851ad000 rw-p 00023000 08:07 3670111 /lib/i386-linux-gnu/libselinux.so.1
  851ad000-851ae000 rw-p 00000000 00:00 0
  851ae000-851c7000 r-xp 00000000 08:07 3670881 /lib/i386-linux-gnu/libz.so.1.2.8
  851c7000-851c8000 r--p 00018000 08:07 3670881 /lib/i386-linux-gnu/libz.so.1.2.8
  851c8000-851c9000 rw-p 00019000 08:07 3670881 /lib/i386-linux-gnu/libz.so.1.2.8
  851c9000-851d4000 r-xp 00000000 08:07 3152581 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrandr.so.2.2.0
  851d4000-851d5000 r--p 0000a000 08:07 3152581 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrandr.so.2.2.0
  851d5000-851d6000 rw-p 0000b000 08:07 3152581 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrandr.so.2.2.0
  851d6000-8523d000 r-xp 00000000 08:07 3148753 /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1.2.0
  8523d000-8523e000 ---p 00067000 08:07 3148753 /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1.2.0
  8523e000-85240000 r--p 00067000 08:07 3148753 /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1.2.0
  85240000-85245000 rwxp 00069000 08:07 3148753 /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1.2.0
  85245000-8536c000 r-xp 00000000 08:07 3671015 /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.4800.1
  8536c000-8536d000 r--p 00126000 08:07 3671015 /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.4800.1
  8536d000-8536e000 rw-p 00127000 08:07 3671015 /lib/i386-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.4800.1
  8536e000-853ca000 r-xp 00000000 08:07 3148964 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0.4800.1
  853ca000-853cb000 ---p 0005c000 08:07 3148964 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0.4800.1
  853cb000-853cc000 r--p 0005c000 08:07 3148964 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0.4800.1
  853cc000-853cd000 rw-p 0005d000 08:07 3148964 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0.4800.1
  853cd000-8540f000 r-xp 00000000 08:07 3145902 /usr/lib/i386-linux-gnu/libfontconfig.so.1.9.0
  8540f000-85410000 ---p 00042000 08:07 3145902 /usr/lib/i386-linux-gnu/libfontconfig.so.1.9.0
  85410000-85411000 r--p 00042000 08:07 3145902 /usr/lib/i386-linux-gnu/libfontconfig.so.1.9.0
  85411000-85416000 rw-p 00043000 08:07 3145902 /usr/lib/i386-linux-gnu/libfontconfig.so.1.9.0
  85416000-854c1000 r-xp 00000000 08:07 3146477 /usr/lib/i386-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.1
  854c1000-854c5000 r--p 000aa000 08:07 3146477 /usr/lib/i386-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.1
  854c5000-854c6000 rw-p 000ae000 08:07 3146477 /usr/lib/i386-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.1
  854c6000-85514000 r-xp 00000000 08:07 3147014 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpango-1.0.so.0.3800.1
  85514000-85515000 ---p 0004e000 08:07 3147014 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpango-1.0.so.0.3800.1
  85515000-85516000 r--p 0004e000 08:07 3147014 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpango-1.0.so.0.3800.1
  85516000-85517000 rw-p 0004f000 08:07 3147014 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpango-1.0.so.0.3800.1
  85517000-85654000 r-xp 00000000 08:07 3146152 /usr/lib/i386-linux-gnu/libcairo.so.2.11400.6
  85654000-85656000 r--p 0013c000 08:07 3146152 /usr/lib/i386-linux-gnu/libcairo.so.2.11400.6
  85656000-85657000 rw-p 0013e000 08:07 3146152 /usr/lib/i386-linux-gnu/libcairo.so.2.11400.6
  85657000-85658000 rw-p 00000000 00:00 0
  85658000-8567f000 r-xp 00000000 08:07 3149248 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgdk_pixbuf-2.0.so.0.3200.2
  8567f000-85680000 r--p 00026000 08:07 3149248 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgdk_pixbuf-2.0.so.0.3200.2
  85680000-85681000 rw-p 00027000 08:07 3149248 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgdk_pixbuf-2.0.so.0.3200.2
  85681000-85845000 r-xp 00000000 08:07 3146627 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgio-2.0.so.0.4800.1
  85845000-85846000 ---p 001c4000 08:07 3146627 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgio-2.0.so.0.4800.1
  85846000-85848000 r--p 001c4000 08:07 3146627 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgio-2.0.so.0.4800.1
  85848000-85849000 rw-p 001c6000 08:07 3146627 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgio-2.0.so.0.4800.1
  85849000-8584a000 rw-p 00000000 00:00 0
  8584a000-85907000 r-xp 00000000 08:07 3146295 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgdk-x11-2.0.so.0.2400.30
  85907000-85909000 r--p 000bc000 08:07 3146295 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgdk-x11-2.0.so.0.2400.30
  85909000-8590a000 rw-p 000be000 08:07 3146295 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgdk-x11-2.0.so.0.2400.30
  8590a000-85df7000 r-xp 00000000 08:07 3147100 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0.2400.30
  85df7000-85df8000 ---p 004ed000 08:07 3147100 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0.2400.30
  85df8000-85dfc000 r--p 004ed000 08:07 3147100 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0.2400.30
  85dfc000-85dfe000 rw-p 004f1000 08:07 3147100 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgtk-x11-2.0.so.0.2400.30
  85dfe000-85f00000 rw-p 00000000 00:00 0
  85f00000-85f81000 rw-p 00000000 00:00 0
  85f81000-86000000 ---p 00000000 00:00 0
  86000000-86001000 r--s 00000000 08:07 4722363 /var/cache/fontconfig/56cf4f4769d0f4abc89a4895d7bd3ae1-le32d4.cache-6
  86001000-86002000 r--s 00000000 08:07 4722361 /var/cache/fontconfig/b9d506c9ac06c20b433354fa67a72993-le32d4.cache-6
  86002000-86004000 r-xp 00000000 08:07 3151497 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdamage.so.1.1.0
  86004000-86005000 r--p 00001000 08:07 3151497 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdamage.so.1.1.0
  86005000-86006000 rw-p 00002000 08:07 3151497 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdamage.so.1.1.0
  86006000-86008000 r-xp 00000000 08:07 3151493 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXcomposite.so.1.0.0
  86008000-86009000 r--p 00001000 08:07 3151493 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXcomposite.so.1.0.0
  86009000-8600a000 rw-p 00002000 08:07 3151493 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXcomposite.so.1.0.0
  8600a000-8600f000 r-xp 00000000 08:07 3147079 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXxf86vm.so.1.0.0

  ::: • Добавляю:
  :::

  8600f000-86010000 r--p 00004000 08:07 3147079 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXxf86vm.so.1.0.0
  86010000-86011000 rw-p 00005000 08:07 3147079 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXxf86vm.so.1.0.0
  86011000-86035000 r-xp 00000000 08:07 3148568 /usr/lib/i386-linux-gnu/libatk-1.0.so.0.21809.1
  86035000-86037000 r--p 00023000 08:07 3148568 /usr/lib/i386-linux-gnu/libatk-1.0.so.0.21809.1
  86037000-86038000 rw-p 00025000 08:07 3148568 /usr/lib/i386-linux-gnu/libatk-1.0.so.0.21809.1
  86038000-8603b000 ---p 00000000 00:00 0
  8603b000-86089000 rwxp 00000000 00:00 0
  86089000-861f6000 r-xp 00000000 08:07 3146683 /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21
  861f6000-861f7000 ---p 0016d000 08:07 3146683 /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21
  861f7000-861fc000 r--p 0016d000 08:07 3146683 /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21
  861fc000-861fd000 rw-p 00172000 08:07 3146683 /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21
  861fd000-86200000 rw-p 00000000 00:00 0
  86200000-862fe000 rw-p 00000000 00:00 0
  862fe000-86300000 ---p 00000000 00:00 0
  86300000-8630c000 r-xp 00000000 08:07 3145745 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpangocairo-1.0.so.0.3800.1
  8630c000-8630d000 r--p 0000b000 08:07 3145745 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpangocairo-1.0.so.0.3800.1
  8630d000-8630e000 rw-p 0000c000 08:07 3145745 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpangocairo-1.0.so.0.3800.1
  8630e000-86324000 r-xp 00000000 08:07 3145933 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpangoft2-1.0.so.0.3800.1
  86324000-86325000 r--p 00015000 08:07 3145933 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpangoft2-1.0.so.0.3800.1
  86325000-86326000 rw-p 00016000 08:07 3145933 /usr/lib/i386-linux-gnu/libpangoft2-1.0.so.0.3800.1
  86326000-86329000 r--s 00000000 08:07 4718689 /var/cache/fontconfig/7ef2298fde41cc6eeb7af42e48b7d293-le32d4.cache-6
  86329000-8632d000 r-xp 00000000 08:07 3145854 /usr/lib/i386-linux-gnu/libcanberra-gtk.so.0.1.9
  8632d000-8632e000 r--p 00003000 08:07 3145854 /usr/lib/i386-linux-gnu/libcanberra-gtk.so.0.1.9
  8632e000-8632f000 rw-p 00004000 08:07 3145854 /usr/lib/i386-linux-gnu/libcanberra-gtk.so.0.1.9
  8632f000-86334000 r-xp 00000000 08:07 3150615 /usr/lib/i386-linux-gnu/gtk-2.0/modules/libcanberra-gtk-module.so
  86334000-86335000 r--p 00004000 08:07 3150615 /usr/lib/i386-linux-gnu/gtk-2.0/modules/libcanberra-gtk-module.so
  86335000-86336000 rw-p 00005000 08:07 3150615 /usr/lib/i386-linux-gnu/gtk-2.0/modules/libcanberra-gtk-module.so
  86336000-86347000 r--p 00000000 08:07 3808371 /usr/share/locale-langpack/ru/LC_MESSAGES/gtk20.mo
  86347000-8634a000 ---p 00000000 00:00 0
  8634a000-86398000 rwxp 00000000 00:00 0
  86398000-863b7000 r-xp 00000000 08:07 2888268 /root/.cavexp_new/launcher-natives/linux/x86/libcXPLauncherHelper-linux-x32.so
  863b7000-863b8000 r--p 0001e000 08:07 2888268 /root/.cavexp_new/launcher-natives/linux/x86/libcXPLauncherHelper-linux-x32.so
  863b8000-863b9000 rw-p 0001f000 08:07 2888268 /root/.cavexp_new/launcher-natives/linux/x86/libcXPLauncherHelper-linux-x32.so
  863b9000-863e2000 r-xp 00000000 08:07 2888267 /root/.cavexp_new/launcher-natives/linux/x86/libsigar-x86-linux.so
  863e2000-863e8000 rw-p 00028000 08:07 2888267 /root/.cavexp_new/launcher-natives/linux/x86/libsigar-x86-linux.so
  863e8000-864ea000 rw-p 00000000 00:00 0
  864ea000-864ed000 ---p 00000000 00:00 0
  864ed000-8653b000 rwxp 00000000 00:00 0
  8653b000-8653e000 ---p 00000000 00:00 0
  8653e000-8658c000 rwxp 00000000 00:00 0
  8658c000-8658f000 ---p 00000000 00:00 0
  8658f000-865dd000 rwxp 00000000 00:00 0
  865dd000-866dd000 rw-p 00000000 00:00 0
  866dd000-8673e000 r-xp 00000000 08:07 3162443 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libt2k.so
  8673e000-86742000 rw-p 00060000 08:07 3162443 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libt2k.so
  86742000-86846000 rw-p 00000000 00:00 0
  86846000-86849000 ---p 00000000 00:00 0
  86849000-86897000 rwxp 00000000 00:00 0
  86897000-86997000 rw-p 00000000 00:00 0
  86997000-869f9000 r-xp 00000000 08:07 3162432 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libfontmanager.so
  869f9000-869fc000 rw-p 00061000 08:07 3162432 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libfontmanager.so
  869fc000-86a00000 rw-p 00000000 00:00 0
  86a00000-86b00000 rw-p 00000000 00:00 0
  86b00000-86b01000 r-xp 00000000 08:07 3146937 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxshmfence.so.1.0.0
  86b01000-86b02000 r--p 00000000 08:07 3146937 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxshmfence.so.1.0.0
  86b02000-86b03000 rw-p 00001000 08:07 3146937 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxshmfence.so.1.0.0
  86b03000-86b0e000 r-xp 00000000 08:07 3162423 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libprism_es2.so
  86b0e000-86b0f000 rw-p 0000a000 08:07 3162423 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libprism_es2.so
  86b0f000-86b12000 ---p 00000000 00:00 0
  86b12000-86b60000 rwxp 00000000 00:00 0
  86b60000-86b8f000 r--p 00000000 08:07 3806543 /usr/share/locale-langpack/ru/LC_MESSAGES/libc.mo
  86b8f000-86bb3000 r-xp 00000000 08:07 3148770 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
  86bb3000-86bb4000 r--p 00023000 08:07 3148770 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
  86bb4000-86bb5000 rw-p 00024000 08:07 3148770 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
  86bb5000-86cfb000 r-xp 00000000 08:07 3148861 /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
  86cfb000-86cfc000 ---p 00146000 08:07 3148861 /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
  86cfc000-86cfd000 r--p 00146000 08:07 3148861 /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
  86cfd000-86cff000 rw-p 00147000 08:07 3148861 /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
  86cff000-86d00000 rw-p 00000000 00:00 0
  86d00000-86d4c000 r-xp 00000000 08:07 3162428 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libawt_xawt.so
  86d4c000-86d4e000 rw-p 0004c000 08:07 3162428 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libawt_xawt.so
  86d4e000-86d4f000 rw-p 00000000 00:00 0
  86d4f000-86dd5000 r-xp 00000000 08:07 3162414 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libawt.so
  86dd5000-86ddc000 rw-p 00086000 08:07 3162414 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/i386/libawt.so
  86ddc000-86f00000 rw-p 00000000 00:00 0
  86f00000-86ffe000 rw-p 00000000 00:00 0
  86ffe000-87000000 ---p 00000000 00:00 0
  87000000-87002000 r-xp 00000000 08:07 3151511 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXinerama.so.1.0.0
  87002000-87003000 r--p 00001000 08:07 3151511 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXinerama.so.1.0.0
  87003000-87004000 rw-p 00002000 08:07 3151511 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXinerama.so.1.0.0
  87004000-87009000 r-xp 00000000 08:07 3145995 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
  87009000-8700a000 r--p 00004000 08:07 3145995 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
  8700a000-8700b000 rw-p 00005000 08:07 3145995 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
  8700b000-8701c000 r-xp 00000000 08:07 3148848 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXi.so.6.1.0
  8701c000-8701d000 r--p 00010000 08:07 3148848 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXi.so.6.1.0
  8701d000-8701e000 rw-p 00011000 08:07 3148848 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXi.so.6.1.0
  8701e000-87028000 r-xp 00000000 08:07 3146275 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1.3.0
  87028000-87029000 r--p 00009000 08:07 3146275 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1.3.0
  87029000-8702a000 rw-p 0000a000 08:07 3146275 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1.3.0
  8702a000-8703d000 r-xp 00000000 08:07 3151501 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6.4.0
  8703d000-8703e000 r--p 00012000 08:07 3151501 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6.4.0
  8703e000-8703f000 rw-p 00013000 08:07 3151501 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6.4.0
  8703f000-8713f000 rw-p 00000000 00:00 0
  8713f000-87300000 rw-p 00000000 00:00 0
  87300000-873f6000 rw-p 00000000 00:00 0
  873f6000-87400000 ---p 00000000 00:00 0

  :::


Закрыт
 

Похоже, подключение к CaveXP - Форум было разорвано, подождите, пока мы пытаемся восстановить соединение.